Kokonaisvaltaista kiinteistöinnovointia

 

Kiinteistöomaisuuden arvon kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen on ydinosaamistamme. 

Hallitsemme kiinteistökehittämisen konseptivaiheesta toteutukseen.

Yrityksemme asiantuntemus perustuu pitkään kokemukseen kiinteistö- ja rakennusalalta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä koti- ja ulkomaisten kiinteistösijoittajien sekä -omistajien kanssa. Visiomo Oy:n asiantuntijoilla on kokemusta lukuisista uudis- ja korjausrakennusten suunnitteluprojekteista sekä useista merkittävistä hanke- ja ideasuunnitelmista. 

Työmme lähtökohtana ja tavoitteena on aina asiakkaan kannalta kannattava ja toimiva ratkaisu. Suunnittelutiimimme vahvan asiantuntemuksen ja vakiintuneen yhteistoimintaverkostomme ansiosta pystymme tarjoamaan projektikohtaisesti räätälöityä monipuolista ja laadukasta suunnittelupalvelua.

Kattavaa osaamista saman katon alla

Visiomo Oy on erikoisosaajista koostuva asiantuntijaverkosto. Tiimi voidaan koota kustannustehokkaasti juuri niistä asiantuntijoista, joita kulloisessakin projektissa tarvitaan. Verkostomalli on asiakkaan etu. 

Asiantuntijaverkostoomme kuuluu: arkkitehti-, sisutus- ja tilasuunnittelijoita, visualisoinnin, rakennuttajakonsultoinnin, toteutusurakoinnin ja projektijohtamisen sekä kustannuslaskennan, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia.

 
 

Kiinteistökehityspalvelumme on paketoitu neljäksi kompaktiksi paketiksi. Kaikkia niitä yhdistää tavoitteellisuus, tehokkuus ja tarkka aikataulutus. Tavoitteena on kasvattaa asiakkaan kiinteistöomaisuuden arvoa. Tehokkuus syntyy ammattilaisverkostomme saumattomasta yhteistyöstä. Tarkka aikataulutus ja vaiheistus tekevät suunnitteluprosesseista selkeitä. Helposti hahmotettavaa palvelua on helppo tilata.

 
 
 

Vakiintuneen kumppanuusverkostomme asiantuntijoilla on monipuolinen kokemus rakennus- ja kiinteistöalalta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kiinteistösijoittajien ja -omistajien kanssa. Tiimi räätälöidään aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Portfoliomme sisältää lukuisia uudisrakennushankkeita, ideasuunnitelmia sekä asemakaavoja. Olemme niittäneet menestystä useissa arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelukilpailuissa.

 

Antti Saravuo

CEO, ARKKITEHTI SAFA, PS (SKOL 01)

m. +358 45 6246567
e. antti.saravuo(a)visiomo.fi

Saravuo on tunnettu korkealuokkaisen asuntorakentamisen kehittäjänä ja hänen kädenjälkensä näkyy yli 100 yksilöllisessä asuntohankkeessa. Saravuo on aikaisemmin toiminut mm. Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy:n toimitusjohtajana. Kesäkuussa 2015 Antti palasi yksityiselle sektorille perustaakseen uutta suunnittelutoimistoa rakennus- ja kiinteistöalalle.


Antin pitkä kansainvälinen kokemus arkkitehtina näkyy käytännössä ja erottuu edukseen projektin kokonaisvaltaisen ymmärtämisen ja hallitsemisen suhteen.
Antin toimintamallissa löydetään vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa hänen tarpeitaan vastaavat toimenpideratkaisut, jotka ovat kaupallisesti toteuttamiskelpoisia ja luovat siten aidosti lisäarvoa hankkeisiin.
— Joni Koski, Managing Director, CBRE
”Visiomon toimintamalli on positiivista, energistä sekä osaavaa. Löysimme Visiomon kanssa tarpeitamme vastaavat ratkaisut hyvällä yhteistyöllä ja tiiviissä aikataulussa. Visiomon suoraviivainen ja ripeä toiminta teki hankkeen hyvin helpoksi tilaajalle, kuitenkin tilaajan kommentteja kuunnellen ja huomioon ottaen. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.”
— Tatu-Pekka Koivupuro, Asset Manager, TREVIAN