Big Scale

Tavoitteena on kasvattaa kiinteistön arvoa rakennusoikeutta nostamalla, tyypillisesti asemakaavamuutoksen avulla. Rakennusoikeuden nostaminen mahdollistaa myös lisärakentamisen. Kohteena voi olla yksittäinen rakennus tai laajempi korttelikokonaisuus.

Prosessi etenee visioinnista ja laskelmista hankepäätökseen. Tavoitteenamme on luoda hyvä pohja jatkotoimenpiteille kuten hanke- ja toteutussuunnittelulle sekä olla mukana hankkeen toteutussuunnittelussa aina hankkeen loppuun saakka.

 
 

Conversion

Pyrkimyksenä on nostaa kiinteistön arvoa sen käyttötarkoitusta muuttamalla. Kantakaupungin rakenne on aikaisemmin mahdollistanut vanhojen asuintalojen muuttamisen toimistorakennuksiksi. Nykyisin pyrkimys on päinvastainen, toimistorakennuksesta halutaan asuntoja. 

Kiinteistön olennaisen käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää aina ns. muutosten rakennusluvan, koska arvioitaviksi tulevat uuden tarkoituksen kiinteistölle asettamat vaatimukset. Näitä ovat mm. soveltuvuus aiottuun käyttöön, paloturvallisuus, ääneneristys, ilmanvaihto sekä esteettömyys.

Prosessi alkaa tilaajan tavoitteiden ja tilojen potentiaalin perusteellisella kartoituksella. Prosessin päätteeksi tilaajalle esitellään konkreettinen konversioehdotus. 

 

 
 

Facelift

Faceliftin avulla nostetaan olemassa olevan rakennuksen arvoa sen toiminnallista tilaa tai ilmettä muokkaamalla. Tämä voi tarkoittaa pintamateriaalien uusimista, uutta valaistussuunnitelmaa tai yhteisten tilojen käyttöön liittyvää tehostamista. 

Prosessi alkaa tilaajan tavoitteiden perusteellisella kartoituksella. Lopuksi esitellään räätälöity ratkaisumalli perusparannustoimenpiteiksi.

 
 

Space

Tarjoamme myös tilavisiointia kiinteistönomistajan vuokraus-, myynti- ja markkinointitarpeisiin. Tyypillisiä kohteita ovat liike- ja toimitilarakennuksen tilojen jalostaminen uudelle käyttäjälle tai uuteen käyttötarkoitukseen. 

Tavoitteenamme on luoda toteutuskelpoisia visioita, lisätä tilojen viihtyisyyttä ja elämyksellisyyttä sekä osoittaa niiden soveltuvuus (yrityselämän) erilaisiin tarkoituksiin. Samalla parannamme tilankäytön tehokkuutta. 

Työskentelemme 3d ympäristössä. BIM-malli mahdollistaa hankkeen osapuolien välisen tehokkaan kommunikoinnin ja helpottaa päätöksentekoa hankkeen eri vaiheissa. 

Prosessi etenee tehokkaassa aikataulussa.